Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Hela världen består av GMO  · 2009-02-18 21:21   (4 komm.)


Med anledning av Darwin-året är det kanske möjligt att påstå att hela vår värld är uppbyggd av GMO. Evolutionen, styrd av slumpens nycker med bortfall av otjänliga livsformsvarianter — och med uppförökning av mer ändamålsenliga levande varelser — är vår huvudsakliga GMO-generator som har varit verksam i årmiljoner.

Nästa fas, där människan — själv en produkt av genernas modifiering genom tiderna — har ingripit aktivt i urvalet av de mutanter som fått lov att föröka sig, har inneburit utvecklingen av bland annat odlade grödor som sädesslagen, hästarna och husdjuren och alla underliga hundraser inte att förglömma! Evolutionens smågrenar som styrts av människans behov och fantasier har utvecklats mycket snabbare än normalt — under bara årtusenden.

I dag finns det ännu snabbare sätt att påskynda evolutionen: I stället för att observera och välja ut ovanliga exemplar och korsa samman dem med ännu ovanligare exemplar och så vidare för att få fram ett speciellt genetiskt uttryck så kan man nu testa att direkt flytta gener mellan olika organismer som en slags teknisk procedur (genteknik!) som ibland lyckas och ger individer med nya utseenden och egenskaper och sedan kan uppförökas sexuellt och bli till nytta på ett ännu snabbare sätt än vad man kunnat förut. Evolutionens fart blir på så sätt ännu snabbare och nya varianter med bättre egenskaper kan tas fram på årtionden eller mindre!

Läs mer på till exempel Wikipedia om GMO och SLU-Forskarbloggen — och jämför!

Det går inte att påstå att det ena eller andra sättet att driva på utvecklingen (evolutionen) är bättre eller sämre, utan det avgörande är vad man väljer att uppföröka. Jag tycker personligen bättre om till exempel snabbväxande vitaminberikade rissorter än pekingeser-hundar med ögon som nästan inte sitter kvar i huvudet. Om GMO används i negativ mening så finns det många GMO-hundraser! Ta till exempel schäferhundarnas GMO-höfter. Åt andra hållet: Flikbladiga björkar (Ornäs-björk till exempel) är väl trevliga GMO-träd? Det är mutantformer som ibland uppträder även i avkomman. Spontan, naturlig GMO!

Det har gått troll i genetikvetenskapen och särskilt växtförädlingen. Tror du på tomten, förresten? Det gör jag! Som teaterroll och överenskommen julkulturbärare och ceremoniattribut. Han finns!


 
avdelning: Allmänt   ämne:  

Regeringens fråga till skogsbruket Survival of the fittest


kommentarer

 1. Av  Tore  2009-03-08 08:10    #

  Se nytt forskarblogg-inlägg om minskad fattigdom, GMO och Monsanto.

 2. Av  Tore  2009-03-22 05:53    #

  Se också Torbjörn Fagerströms artikel i DN 2009-03-11 som beskriver den tragiska utvecklingen hittills i Europa och många utvecklingsländer:

  ”Sedan länge vilar nu alltså en död hand över tillämpningen av genteknik inom europeiskt jordbruk, liksom i stora delar av den fattiga världen. Forskningen inom denna viktiga och framtidsinriktade tekniksektor tas alltmera över av laboratorier i USA, Indien och Kina, medan vi i Europa fortsätter att odla en hemmagjord variant av vetenskapsfientlig fundamentalism. Ett mera flagrant avsteg från tilltron till vetenskap och beprövad erfarenhet, och en större flathet hos det politiska systemet inför särintressen som exploaterar människors rädsla får man leta efter.”

 3. Av  Karl-Anders Högberg  2009-09-18 09:22    #

  Joo, visst finns det mycket som är uppåt väggarna i GMO-debatten. Inslagen som närmast är att hänföra till fantasy och skräckvisioner är ju oerhört överdrivna. Men sådana finns det gott om också i andra sammanhang. Däremot håller jag inte med om att naturen själv ägnar sig åt GMO. Mutationer är inte GMO och de gånger gener överförs mellan arter brukar det handla om hybrider och en sådan “massiv” GMO blir något annat. Vertikal spontan överföring är slumpmässig och förmodligen mycket sällsynt och det är med det medvetna förfarandet som GMO skiljer sig från det naturen gör.

  Traditionell växtförädling är också ett medvetet förfarande och ur den synvinkeln är GMO bara ett annat sätt att arbeta. Vad ligger bakom skräcken? Att vi alltmer lär känna våra arvsanlag och blir uppmärksammade på att vi bär på något dåligt, eller “ändamålsenligt” och därmed rekommenderas (rent av förbjudas) att inte skaffa avkomma? Eller är det en (ibland omedveten) ovilja att detta område också ska kunna förklaras så väl att ingen mystik kan finnas kvar? Eller är det möjligheten att endast DNA-designade provrörsbarn framställs i framtiden (med marknadskonkurrens, de bästa generna kostar mer).
  Rädslan för GMO har nog inte med GMO själv att göra, det ligger betydligt djupare än så.
  Till sist: förädlingens systematiska, medvetna urval är något helt annat än evolution med naturligt urval. Att säga att vi snabbar på en naturlig process är inte OK, vi snabbar på en process där organismerna blir ännu bättre i de egenskaper vi vill ha.

 4. Av  Dag Lindgren  2010-02-22 01:21    #

  Nog är genteknik något nytt och ger en potential långt utöver de historiska paralleller med naturen som görs av Tore. Jag tycker det skulle kallas “Intelligent Design”, istället för att låta slumpen sköta det genetiska tar det mänskliga intellektet kontrollen. På lång sikt kommer förädling att bygga på genteknik och inte den slumpmässiga omkombinationen av arvsanlag vid sexuell förökning. Och visst går det att måla skräckscenarior, och en del av dem är realistiska, och de avfärdas nog lite lättvindigt. Men GMOs största fiende är dess marknadsförare, som genom att överdriva de kortsiktiga fördelarna med ett genom(!)kommersialiserat system väcker grundläggande misstänksamhet och rädsla. Forskningssamhället bidrar genom att låta denna futuristiska dröm slå ut annat, som är mer nödvändigt. Hur man förbättrar tekniken att skapa genetisk variation är bara en del av förädlingen, det är faktiskt viktigare hur man utnyttjar den genetiska variationen.


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore