Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Regeringens fråga till skogsbruket  · 2009-02-18 22:13


“Vilka effekter kan en ökad användning av förädlat plantmaterial komma att ha på den genetiska variationen och trädens känslighet för skadegörare?”
 
Svaret ska insändas våren 2009. Mitt svar är som följer:
 
Förädlat material kommer att ha minst lika stor genetisk variation som oförädlade träd, samtidigt som minskad känslighet för skadegörare är ett viktigt förädlingsmål.
 
Den snarast ökande genetiska variationen i inledningsfasen av ett förädlingsprogram beror på att mer obesläktat material än i naturskogen kombineras i de första generationerna (vilka vi med våra omloppstider sysselsätter oss med i ännu ett par sekel).
 
Förädling innebär omkombination och urval för bättre anpassning och tillväxt för varje ny generation, och med väl avvägda förädlingsmål och urvalskriterier kommer produktion, klimathärdighet och motståndskraft mot skadegörare att förbättras samtidigt.
 
Förädlingsmålen innefattar samtidigt att träden ska vara generalister som kan växa i varierande miljöer så att de är förberedda för till exempel kommande klimatförändringar.
 
Experiment med jämförande odling av förädlad och oförädlad skog, såväl som hittills gjorda molekylärgenetiska studier, har inte kunnat påvisa något annat än förväntad diversitet och anpassning hos förädlad skog.
 
Även i ett (hypotetiskt) utvecklat klonskogsbruk kan samma diversitetsförhållande bibehållas på landskapsnivå även om enskilda bestånd anläggs med endast ett fåtal kloner. Nya bättre kloner kommer efterhand till användning i påföljande beståndsanläggningar i ett skogsområde, och om klonurvalet är ändamålsenligt kan önskad diversitet upprätthållas.


 
avdelning: Allmänt   ämne:  

Femhundra miljarder olika träd Hela världen består av GMO


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore