Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Planera Umeås framtid med förståndet!  · 2006-12-16 02:22


Artikeln handlar om Umeås framtid 1

Behåll E4 genom Umeå! E4-genomfarten i Umeå har en massa trafikljus som orsakar köbildning och därför mycket luftföroreningar. Mitt förslag är att låta E4 behålla sin sträckning genom Umeå men med trafikljusfri genomfartstrafik utan stillastående, förorenande fordonsköer. Men vägen är till också för dem som behöver komma in till Umeå och inte bara för dem som ska passera. Utlys därför en arkitekttävling med framstående internationella deltagare för att lösa problemet med fri genomfart, kombinerad med avfarter in till staden. Beställ en tillräckligt vacker och spektakulär arkitektonisk utformning så att Umeå får en profil i klass med andra städer i världen med kända byggnadsverk. Komplettera om så önskas med att samtidigt planera in badhus, äventyrsbad eller liknande med anknytning till Umeälven och vägprojektet. Tänk också på att genomfarten måste utformas med tillräcklig beredskap för olyckshändelser där fordon lastade med farligt gods blir inblandade.

Genomfarten kan dras överbyggd eller underbyggd (i tunnel), och i ett slag har man löst E4:ans dragning genom Umeå på ett sätt som gör att särskilda mått och steg för ikringliggande bebyggelse endast behövs på sträckan mellan Umeälven och järnvägsspåren. Resten av nuvarande sträckning är redan tillrättalagd med omgivningar som tillåter framtida förbättringar för smidig genomfartstrafik: Sandbackaområdet har redan ljudvallar, Mariedalsträckan går ej genom bostadsområden, och så vidare. Nuvarande rondeller på E4 byggs om för planskild enomfartstrafik.

Gör tävlingen till ett projekt med ansatsen att vi nu ska bestämma Umeås framtida fysiska framtoning och profil i världen. Avsluta det inte med hjälp av ovetenskapliga opinionsundersökningar och slumpen. Slutför det med tillämpliga remissförfaranden och parlamentariska metoder så att det blir förankrat hos och erkänt av också andra än tillfälliga ”tyckare”.

Tätbebygg inte Ön! Tänk, vilken tillgång, att ha ett sådant välavgränsat grönområde som Ön i Umeälven mitt inne i en storstad! Ja, Umeå kan väl inte ännu kallas för storstad, men vem vet, i framtiden? Tänk om New York-politikerna skulle våga antyda att bebygga Central Park? (Motargumentet “Men Manhattan är ju bebyggt och vi har ju I20-skogen!” köper jag inte!) Antag att Umeå växer till tiodubbel storlek (det har hänt förut). Då tror jag att innevånarna verkligen skulle uppskatta om ”öparken” i Umeälven var bevarad som ett i huvudsak obebyggt naturområde, och kulturområde!

Tänker ni (vilka är ni?) verkligen göra stad av detta unika område mitt i Umeå? Varför?

Passa på att kombinera ombyggnaden av E4-genomfarten, inklusive byggnationen av det där speciella vid älven som så många tycks längta efter, med att försiktigt göra Ön mera ”promenadtillgänglig” för alla umebor med hjälp av broarrangemang eller annat (Öfärja? Linbana?). Låt arkitekterna använda all sin uppfinningsrikedom givet genomdiskuterade målsättningar för en framtida hållbar lösning som inte asfalterar naturområden i onödan men ändå ger alla önskade moderniteter och upplevelser av den fantastiska staden Umeå!

Låt inte byggindustrin lura er med sina egna förslag även om det är lättsamt att på så sätt åstadkomma så kallade ”satsningar”. Kom i håg vad de företagens primära mål egentligen är! Anlita byggindustrin först när våra gemensamma mål är någotsånär i förväg uppställda! Låt inte byggföretagen välja exploateringsprojekt på egen hand, vare sig det gäller väg- eller stadsbyggnad. Deras industriella mål är enkelt och kortsiktigt, och vi måste tygla dem så att de blir till vår gemensamma nytta och inte bara verkar i sin egennytta.

Till sist till politikerna: Låt inte oseriösa opinionsundersökningar påverka er utan tänk själva, tänk framåt, tänk färdigt!
_____________

1 Den här artikeln publicerades av VK under Ordet fritt 2006-12-12 med bland annat utelämnad huvudrubrik. Med ”Behåll E4 ...” som huvudrubrik förringades delen om stadsbyggnadsplanering, byggindustrin och VK:s enfaldiga webbopinionsundersökning.


 
avdelning: Allmänt   ämne:  

Ön i Ume älv i Umeå Visst finns jultomten!


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore