Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Norrbotniabanan genom Sävar  · 2018-06-16 21:36   (4 komm.)


Tväråmark 2018-06-08
Öppet brev till Trafikverket

Ger Umeå kommun ofullständig information till Trafikverket?

Med bestörtning läste jag den 22 maj 2018 i Västerbottens-Kuriren (VK) att Umeå kommun har beslutat att järnvägen ska dras invid väg E4 genom Sävar och rakt över det mest framstående forskningsinstitutet för växtförädling av skogsträd i världens nordliga barrskogar.

Jag tröstade mig något med att Norra Skogsägarna protesterade mot att man undvikit att dra järnvägen i närheten av deras sågverk som skulle kunna transportera stora volymer av exportprodukter med tåget för att skeppas ut i världen. Stickspåret för virkeslastning blir för långt och dyrt att bygga med den föreslagna bansträckningen. Har de ansvariga hos Umeå kommun glömt att Norrbotniabanan främst är avsedd för godstransport?

Dessutom blir det billigare att dra järnvägen norr om samhället invid sågverket, eller hur? Utan att påstå mig veta särskilt mycket om banvallar så förfaller den djupa skärningen genom Krutbrånet och banken som ska typ ”fyllas över Skogforsk” göra det föreslagna alternativet mycket dyrare, är det så? På Krutbrånet stod det sista stora slaget 1809 i kriget mot Ryssland.

Förutom järnvägspassagen beskriver kommunens översiktsplan hur man för alltid
tänker ödelägga det historiska slagfältet genom att bebygga resterande areal. Översiktsplanen anger dessutom att Skogforsks hela markområde är ett utredningsområde, vilket i tillhörande beskrivning så småningom antas bli bebyggt, tätare närmare järnvägens resecentrum som då ersatt Skogforsks lokaler, glesare längre söderut. Värdet av genbanken för norra Sveriges skogar ingår inte i kalkylen!

Platsen för Skogforsks omlokalisering i det skedet har man nog inte reflekterat över. Att forskning med frekvent internationellt samarbete förutsätter en god infrastruktur, gärna med järnvägsstation i Sävar, har man inte heller tänkt på. Varför kan inte kommunkontoret i Umeå tänka sig ett Sävar med både järnväg och internationellt framstående skogsträdsförädling?

Givetvis kan man ju inte dra förhastade slutsatser av det som står i tidningen VK den 22 maj. Till exempel att man anar att kommunledningen håller det för ett mera allvarligt ingrepp i Sävar att omlokalisera fotbollsplan och elljusspår än Skogforsk. Men en genomläsning av översiktsplanen motsäger det inte!

Varför inte välja det nordliga alternativet för järnvägen så att Norra Skogsägarna kan bygga ett stickspår, vi får behålla Skogforsk och sedan flytta elljusspåren till Krutbrånet? Samtidigt skulle denna historiska plats kunna prepareras och bevaras tillsammans med en endast måttlig exploatering till gagn för idrottare och motionärer och kanske historieintresserade turister. Bebyggelseexpansionen kan väl fortsättas i andra skogsområden på ungefär samma sätt som hittills?

I det som beskrivs som ”Dialog med boende i Sävar” från Sävar marknad 2016 läggs inte någon särskild vikt vid synpunkter på godstransporter eller ”Skogforsks utsatthet” annat än att de omnämns sist under huvudrubriken ”Järnväg och station söder om samhället”. Rubriken sammanfattar vad planansvariga då tyckte att de flesta tyckte. Samtidigt skriver man att ”Dialogen i Sävar gör inget anspråk på att ge en helhetsbild av Sävarbornas åsikter.” Men rubriksättningen visar att man redan bestämt sig. Och skogsindustrins åsikter bryr man sig inte om.

Jag hoppas att Umeå kommun kommer att besinna sig och ompröva sin rekommendation till Trafikverket. Efter det tidigare samrådet 2016 ges elevarbeten på sävarskolan avsevärd uppmärksamhet. Deras huvudalternativ är en tunnelbana under samhället med en central underjordisk station, men att transportera sågat virke hade ingen tänkt på.

Har någon övervägt möjligheten att transportera timmer till sågverket på järnväg? Självklart kan slutprodukterna fraktas med järnväg, men virket från skogarna kommer ju på timmerbil. Men andra skogsföretag har även terminaler för lastning på järnväg för att långtransporter ska bli billigare. Kanske kan även Sävar såg i en framtid utnyttja järnväg för virkesanskaffning eller virkesbyten?

Varför redovisar kommunledningen ingenting av det tidigare samråd med Norra Skogsägarna och Skogforsk som rimligtvis bör ha varit? De kom kanske inte till Sävar marknad 2016. Har man inte haft någon dialog?

Ovanstående gör att jag misstänker att Umeå kommun medvetet försöker dölja väsentliga fakta vid kommunikationen med Trafikverket. Jag fick stöd för denna misstanke av Trafikverkets personal på Sävar marknad den 27/5 2018. Det påstods till exempel att Norra Skogsägarna ”inte hört av sig så mycket”. Var Trafikverkets utsända dåligt informerade? I så fall varför? Jag ber Trafikverket att hjälpa till med att få kommunkontoret i Umeå att ta sitt förnuft till fånga och stödja en grundlig omprövning av översiktsplanen!

Med bästa hälsningar


 
avdelning: Allmänt   ämne:  

”Tomt’n hansch ’n-Viktor” på svenska Skogforsk i Sävar


kommentarer

 1. Av  Anita D Stenberg  2018-06-16 22:34    #

  Jag håller med dig och jag vet också att anslutningen till nästa sträcka blir både billigare och miljömässigt böttre med en anslutning via sävar såg.

  Jag tycker det luktar illa om det sätt detta hanterats..

 2. Av  Ulla Gustafsson  2018-06-17 13:18    #

  Bra skrivet Tore.

  Håller med dej på alla punkter! Men så är jag inte politiker heller!

  Hoppas och tror att Umeå kommun ska tänka om till en mer funktionell lösning.

 3. Av  Bengt Eriksson  2018-06-17 20:36    #

  Tack Tore för ett bra inlägg, jag stödjer dina synpunkter till fullo.Även jag skrev brev till Trafikverket och våra synpunkter och antaganden stämmer mycket bra överens. Tycker att kommunens agerande och uttalande tyder på att dom har inhämtat många synpunkter från deras eget bolag INAB tyvärr.

 4. Av  Tore Ericsson  2018-06-23 15:44    #

  Jag länkade till Facebookgruppen “Det händer i Sävar”. Förutom 25 Gilla (“likes”) hade följande kommentarer kommit in 20 juni:

  Lennart Lindberg
  En mycket vanlig reaktion! Jättebra med Norrbottniabanan men dra den inte här & inte där, & absolut inte här heller utan kanske uppe i trakterna av Kroksjö, ifall inte just där finns ett skogsområde som är värt att bevara och ifall inte några fåglar blir störda osv…Överklaga! Mest troligt så blir det inget annat av detta än sossarnas valfläsk men visst vore det fint med ett snabbtåg längs kusten ovanför alla trädtoppar & ovanför alla anrika gårdar. Kanske ca 50 m upp & ljudlöst, njaa?? Näää ta bilen som vanligt :( :(

  Anita Degerfält Stenberg
  För nästa sträcka är den valda vägen över Skogforsk både dyrare och sämre för miljön.

  Lenita Jensen
  Ska vi verkligen ha tre omlastningsplatser på en och en halv mil. Västerslätt, Dova myra och Sävar??
  Jämför med Volvo lastvagnar som kör sitt gods till västerslätt.

  Evy Svensson
  Bra rutet Tore. Det där mörkandet som alla myndigheter sysslar med är för jä-igt. Skogsforskningen är viktig och transporter bör finnas där behovet är. Min farhåga är mest att denna järnväg byggs och sedan går alla mindre samhällen förbi. Utan att stanna. Varje hållplats gör restiden längre, så …

  Kristin Berglund
  Håller med dig Tore. Bra skrivet!


kommentera:

 
     
 
 
 
Upp
Om du misstänker att jag inte fått din kommentar: Skicka samma kommentar igen! Jag vill gärna visa din kommentar om den rör artikeln men har inte själv kontroll över att alla servrar fungerar... / Tore