Söktext
 Upp   Ned   Mittemellan 

Survival of the fittest  · 2009-02-18 23:09   (5 komm.)


”Survival of the fittest” betyder inte att den ”starkaste överlever”, utan att den ”bäst anpassade överlever” — och får flest avkommor …

    mera    kommentarer: 5
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Hela världen består av GMO  · 2009-02-18 22:21   (4 komm.)


Med anledning av Darwin-året är det kanske möjligt att påstå att hela vår värld är uppbyggd av GMO!

    mera    kommentarer: 4
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Regeringens fråga till skogsbruket  · 2009-02-18 22:13


Vilka effekter kan en ökad användning av förädlat plantmaterial komma att ha på den genetiska variationen och trädens känslighet för skadegörare?

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Sjuksköterskeupproret  · 2008-03-29 15:37   (2 komm.)


När vi förr eller senare blir tvingade att rekonstruera hälso- och sjukvården på de verkligt behövandes villkor (inklusive dem som saknar förutsättningar att själva vara rationella vårdväljare) …

    mera    kommentarer: 2
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Juvelen Ön i Umeå  · 2006-12-26 03:09   (1 komm.)


Ön är Umeås juvel skriver Gunnar Kulldorf på Västerbottens-Kurirens debattsida. Läs hela artikeln i VK!

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Visst finns jultomten!  · 2006-12-22 19:28   (1 komm.)


Är inte ”jultomteriet” ett skådespel med vissa givna underförstådda förutsättningar som omfattas mer eller mindre alltefter deltagarnas ålder och roller?

    mera    kommentarer: 1
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Planera Umeås framtid med förståndet!  · 2006-12-16 02:22


Behåll E4 genom Umeå! Tätbebygg inte Ön! Låt inte byggindustrin lura er!

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Ön i Ume älv i Umeå  · 2006-11-14 07:37


Det är förunderligt att man nu planerar att tätbebygga Ön

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Brandkår mot rovdjur  · 2006-11-13 00:46   (2 komm.)


Djur som upphör att jagas (förföljas) av människan mister så småningom den så kallade ”naturliga skyggheten”

    mera    kommentarer: 2
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Hemliga löner  · 2006-11-06 21:55


På vissa arbetsplatser är lönerna hemliga. Ja, hemliga!

    mera    kommentera!
 
avdelning: Allmänt   ämne:    
 

Äldre artiklar