Darwinåret 2009

Charles Darwin hos Madame Tussaud

I år 2009

Charles Darwin föddes för 200 år sedan – den 12 februari 1809.

Femtio år senare (1859) publicerade han det epokgörande vetenskapliga verket ”Om arternas uppkomst” med engelsk titel ”On the Origin of Species” (läs den här!).

Då hade konungariket Sverige fått lov att klara sig utan Finland i femtio år. Finland blev, när lille Charles var sådär ett halvår gammal, ryskt storhertigdöme under tsar Alexander I – samma år som också Gustaf IV Adolf avsattes och ersattes med Karl XIII (som snart kom att adoptera fransosen Karl Johan Bernadotte till ny svensk tronföljare).

Man fick så för sig att Norge, i stället för Finland, borde lyda under den svenske kungen – vilket snart visade sig vara mindre bra, bland annat eftersom Norge aldrig som Finland tidigare varit en integrerad del av konungariket Sverige.

Men i alla fall – år 1859, då Oscar I Bernadotte dog och hans son Karl XV blev svensk-norsk kung, utkom alltså ”On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” som var originalupplagans fullständiga titel.

Med anledning av detta minnesår 2009 vill jag kommentera en del fenomen som kan bekymra oss i dessa moderna tider när gener kartläggs på löpande band och vi oroar oss inte bara över människans påverkan av den fysikalisk-kemiska livsmiljön och det hastiga försvinnandet av unika livsformer på jorden utan också över att vi allt mer tycks tappa kontrollen över den biologiska/genetiska diversiteten i största allmännhet och manipulerar våra grödors och husdjurs gener på ett sätt som förefaller främmande och till och med farligt!

Vi ska väl förresten försäkra oss om att inte bli grundlurade av de professionella så kallade alarmisterna?

Tore Ericsson

Examination del 5 (projektarbete) för nätkurs i ’CSS-baserad webbdesign’ sommaren 2009 vid Institutionen för Informatik, Umeå universitet